dimarts, 4 d’octubre de 2011

El Banc d'Espanya i la crisi


Ja fa temps que mantinc que el Banc d’Espanya ha fet molt malament la seva feina els darrers anys i en bona mesura és també responsable dels abusos que va cometre els sector financer. En la seva tasca de supervisor, per a la que disposa de tota mena de mitjans humans i materials, no va saber o no va voler imposar una mínima disciplina a  Entitats financeres i per això,
. No va evitar la temerària concentració de riscos en el sector immobiliari.
. No va prendre les mesures regulatòries per evitar els finançaments massa elevats, ni va limitar les operacions a terminis exagerats i a uns tipus que comprometien la futura rendibilitat de les entitats i alhora sobreendeutaven les famílies i alimentaven l’espiral de preus i la  bombolla immobiliària.
. No va limitar l’endeutament, sobretot en els mercats exteriors, de les pròpies Entitats i va contribuir al seu excessiu apalancament que ara paguen  car a l’hora d’haver de renovar aquests finançament a curt amb el que cobreixen operacions a llarg.
. No va supervisar la pèssima gestió i els abusos de les direccions d’algunes entitats.

Després , quan comença la crisi, segueix manifestant que el sector financer espanyol té bona salut. I quan les coses es compliquen comença ( “a buenas hora mangas verdes” ) a  donar tota mena de consells i exigir al govern que adopti mesures draconianes que ell no va recomanar ni prendre mai en el seu moment com era la seva obligació.
Finalment, quan esclaten les crisi de les Caixes ( Cajasur, CAM, Caixanova especialment) i es comencen a veure els increïbles abusos comesos pels seus gestors queda ben palesa la ineficàcia de la seva intervenció i control. És evident que caldria demanar responsabilitats personals al Governador i als directors  dels serveis d’inspecció. I com a mínim que fessin un gran esforç per recuperar aquest robatoris.  
Si tinguessin un mínim de vergonya i dignitat dimitirien. És el que diu l’articulista de El Público Ignacio  Escolar en la seva columna d’ahir que podeu llegir tot seguit. Però no patiu que no serà el cas.