dilluns, 9 de juny de 2014

¡Que perdin, si us plau!

Segueixen els comportaments escandalosos en el món del futbol. Amb l’argument  que el mercat ho justifica i que la competitivitat ho requereix es paguen xifres inversemblants en concepte de traspassos, fitxes, sous i primes. Els mercats també justifiquen el joc, les drogues o l’especulació...

Ara, paral·lelament als milionaris fitxatges d’estiu, li toca el torn a les primes que s’han promès als jugadors de la Roja (quin títol tan contradictori, sigui dit de passada). 720.000 euros, per cap és clar, si guanyen i 320.000 si queden segons. Unes xifres que ateses les condicions del país resulten clarament immorals. Això ha fet exclamar Cristina Sanchez Miret, articulista de la Vanguardia, “Que perdin, si us plau!”, un clam que subscric plenament. Per això us l’ofereixo com Article del dia.