dimecres, 30 de març de 2016

Statemen

En aquesta sèrie del 2008, volia recrear la imatge de les rodes de premsa. Veiem una figura, gesticulant, que té un micròfon  davant seu, i el seu cap ha estat substituït per un mapa, que és el del país  l’artista  que apareix a la fotografia.

En aquesta sèrie volia parlar de la importància que té per a tots el lloc de naixement. Les figures que apareixen porten totes una camisa per donar una unitat al conjunt de les imatges.
Els colors de les camises - marrons, verds, blaus i grisos - són els colors dels paisatges de la terra vistos amb el Google map.