divendres, 28 d’abril de 2017

Vengo a entregarme...

Forges, un cop més magistral. No es pot dir millor ni més clar.