divendres, 12 de maig de 2017

El món d'ahir

Guillem López Casasnovas ha publicat a “El Punt-Avui” una reflexió sobre el món d’avui tal com l’entenen algunes elits del mon d’ahir, ací a Catalunya. 

Posa en evidència, López Casasnovas, la manca de criteri i de nivell intel·lectual, la feblesa davant el poderós i la manifestació acrítica davant propostes sense contingut que tant sovint admeten encara que siguin nocives pels seus interessos fonamentals a llarg (o no tan llarg) termini. Per ell, tenim unes elits velles, ignorants i sense tica. Deu n’hi do!.

Crec, no obstant, que al país hi ha bastant gent que coincideix amb la visió del professor, però cal que siguem capaços, com ho ha estat ell, d’articular-la rigorosament i compartir-la tan com puguem

Josep Vidal Samà