dijous, 6 de juliol de 2017

La globalització

"Un globo, dos globos, tres globos..." Milions  de globus!