dimecres, 14 de juliol de 2021

Mas-Colell i el Tribunal de Cuentas


Andreu Mas-Colell
té un prestigi com a acadèmic i gestor fora de tot dubte, tant a nivell nacional com internacional. La prova són les nombroses manifestacions de solidaritat que ha provocat la tramitació de la seva causa pel Tribunal de Cuentas que li imposa una fiança milionària, amb caràcter cautelar, sense que s’hagi dictat sentència respecte  de les responsabilitats de les que se l’acusa.

La Generalitat està intentant, a través d'un enginyos procediment, corregir aquesta precipitació, clarament intencionada, d’afectar el patrimoni dels 34 encausats a través de  l'embargaments dels seus bens si no poden fer front a les milionàries fiances establertes.  

Per la seva claredat expositiva reproduirem avui l’article que el mateix Mas-Colell ha escrit a la Vanguardia.

                   SI ES JUSTICIA, QUIERO JUECES