dijous, 4 d’octubre de 2012

La Hisenda pública catalana


Aquests propers temps, en el debat sobre la possible independència de Catalunya, es parlarà molt dels aspectes econòmics i financers. D’una banda per demostrar que una Catalunya independent és viable econòmicament. D’altre per fer veure que deslligada del mercat espanyol l’economia catalana és inviable o patirà greus conseqüències.
Un dels aspectes rellevants d’aquests debat és quin seria l’impacte d’una independència fiscal per Catalunya. És a dir, quin seria el resultat si Catalunya recaptés tots els impostos generats en el seu territori i, lògicament, suportés totes les despeses que li correspondrien com a Estat independent.

Les professores Núria Bosch i Marta Espasa han publicat recentment un informe sobre la qüestió en la que es refan els comptes integrals de la Generalitat de Catalunya per al període 2006-2009 a partir de les dades utilitzades en l’elaboració de les Balances Fiscals del mateix període i d’altra banda es situa l’economia catalana en el context europeu.
Com en qualsevol tema que toqui la sobirania de Catalunya el debat està servit i algunes de les crítiques que es fan a aquest informe, com al de les Balances fiscals, és que es juga amb les xifres per fer-les-hi dir el que convé als plantejaments polítics. Jo penso dues coses: Primer que aquest treball em sembla fetes amb rigor metodològic,que està perfectament exposat en el text, i que al marge de crítiques superficials no he llegit rèpliques serioses que contradiguin, o proposin alternatives, ni a la metodologia ni les xifres de base utilitzades. I en segon lloc que és  una vergonya que el Govern central no publiqui les balances fiscals cada any sense retards i faci els anàlisi corresponents.

Podriem resumir les principals conclusions de l'informe, com ja han fet els mitjans, però pel seu interès crec que val més que els que vulguin el puguin llegir o consultar complet en el següent link: